You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32776
NGÀY NỘP ĐƠN 27/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU EBISU [Ebisu udon to sushi: Ebisu udon & sushi]
Đang giải quyết
EBISU [Ebisu udon to sushi: Ebisu udon & sushi]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.01.22 02.01.30 08.07.03 11.03.07 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH một thành viên Chikara : 2A Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 2A Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.07.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 06.12.2023 Biên lai điện tử XLQ | 20.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 20.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger