You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33693
NGÀY NỘP ĐƠN 01/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU DURIAN Uris COFEE
Đang giải quyết
DURIAN Uris COFEE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.11 05.07.21 05.07.22 11.03.03 11.03.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH một thành viên Di Sản Vàng : 240 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 240 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 01.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 01.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger