You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-35578
NGÀY NỘP ĐƠN 11/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU DV DÁNG VIỆT
Đang giải quyết
DV DÁNG VIỆT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Tổ chức các hoạt động dịch vụ thể thao và văn hoá, dịch vụ thể dục thẩm mỹ; tổ chức huấn luyện: yoga, zumba, aerobic fitness, dance.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Dáng Việt : Tổ 45D đường Phạm Như Xương nối dài (thửa đất số 72, tờ bản đồ số 162), phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 45D đường Phạm Như Xương nối dài (thửa đất số 72, tờ bản đồ số 162), phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 11.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 11.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger