You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-36226
NGÀY NỘP ĐƠN 16/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU THE MP
Đang giải quyết
THE MP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Mỹ phẩm; kem làm trắng da; sữa làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm vệ sinh thân thể; dầu gội đầu; chất làm ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất TMDV M&P : SAV7.00.08 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN SAV7.00.08 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger