You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-36242
NGÀY NỘP ĐƠN 16/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU Secret garden
Đang giải quyết
Secret garden
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà ướp lạnh; đồ uống trà có sữa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Secret Garden : 158 Bis Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 158 Bis Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger