You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-36251
NGÀY NỘP ĐƠN 16/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU H HANGHOAFUTURES.com "Follow Big Players" H HÀNG HÓA FUTURES
Đang giải quyết
H HANGHOAFUTURES.com
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các chuyên gia khác nhau với khách hàng; nghiên cứu thị trường; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để thúc đẩy bán hàng; phân tích giá cả thị trường. Nhóm 36 Môi giới chứng khoán; nghiên cứu phân tích tài chính.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.04 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH hàng hóa Futures : L10-06, tầng 10, tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN L10-06, tầng 10, tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger