You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-36270
NGÀY NỘP ĐƠN 16/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU DETOXLIVA - DAN
Đang giải quyết
DETOXLIVA - DAN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm (thực phẩm chức năng).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH AT Pharma Việt Nam : 309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger