You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-36294
NGÀY NỘP ĐƠN 16/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU IFC CO-OP
Đang giải quyết
IFC CO-OP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Gạo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hợp tác xã nông dân Sáng Tạo : Tổ 5, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 5, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger