You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-36298
NGÀY NỘP ĐƠN 16/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU N TÂN LAN NGHĨA
Đang giải quyết
N TÂN LAN NGHĨA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán trang trí nội thất và vật liệu xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.15.09 26.15.11 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ Kinh doanh Đặng Nhựt Tân : Số 180, đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 180, đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger