You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37351
NGÀY NỘP ĐƠN 22/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU GÀ RI VĂN QUAN
Đang giải quyết
GÀ RI VĂN QUAN
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 31 Gà ri còn sống. Nhóm 29 Thịt gà ri đã qua sơ chế, chế biến.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.03 05.05.20 05.05.22 05.07.01 05.07.06 06.01.02 07.01.06 24.07.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hội làm vườn huyện Văn Quan : Phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 22.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 22.08.2023 TT_CN Thông báo DĐTC HT 225 | 12.09.2023 Biên lai điện tử XLQ | 07.11.2023 4190 OD TL Khác | 07.11.2023 Biên lai điện tử XLQ | 12.01.2024 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 12.01.2024 4190 OD TL Khác | 12.01.2024 TT_CN QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger