You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2021-21993
NGÀY NỘP ĐƠN 01/06/2021
TÊN NHÃN HIỆU ANTEA ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS
Đang giải quyết
ANTEA ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Định giá doanh nghiệp; dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp thương mại; lập báo cáo tài chính. Nhóm 35 Dịch vụ kiểm toán kế toán; thực hiện kiểm toán công ty, kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài; dịch vụ kế toán, sổ sách kế toán, đăng ký kinh doanh; tư vấn và hỗ trợ trong việc tổ chức kinh doanh; tư vấn thuế, lập tờ khai thuế; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; dịch vụ tư vấn, tham vấn, thông tin và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và công nghiệp; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ quản lý, tuyển chọn và tuyển dụng nhân sự; chuẩn bị bảng tiền lương; nghiên cứu tiếp thị; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; kiểm toán tài chính và kế toán; thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến thị trường (nghiên cứu thị trường); dịch vụ lập hoá đơn; dịch vụ quản lý hành chính được thuê ngoài cho các công ty; quản lý thương mại giấy phép cho các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba; quản lý lao động tự do [hóa đơn tiền lương]; đàm phán hợp đồng kinh doanh cho bên thứ ba; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; quảng bá hàng hoá và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ của các trung gian thương mại nhằm kết nối các nhà đầu tư tư nhân tiềm năng với những người kinh doanh cần tài trợ; dịch vụ cung cấp các thông tin kinh doanh; sắp xếp và tổ chức hội nghị kinh doanh; dịch vụ hiệp hội, cụ thể là, thúc đẩy lợi ích của các dịch vụ độc lập trong việc cung cấp các công ty chuyên nghiệp; dịch vụ hiệp hội, cụ thể là, tổ chức và thúc đẩy một hiệp hội rộng rãi các công ty hợp tác để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho các nhu cầu quốc tế; dịch vụ giới thiệu mạng lưới kinh doanh chung, cụ thể là, quảng bá hàng hóa và dịch vụ của những người khác bằng cách chuyển các giao dịch kinh doanh và giới thiệu giữa các thành viên trong nhóm. Nhóm 41 Dịch vụ tổ chức các hội nghị kinh doanh.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) ASOCIACION ANTEA, ALIANZA DE EMPRESAS INDEPENDIENTES : Mallorca Street, no 260, Penthouse, Code zip 08008, Barcelona, SPAIN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Mallorca Street, no 260, Penthouse, Code zip 08008, Barcelona, SPAIN
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX : Số 3, ngách 409/40, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 01.06.2021 | Nộp đơn 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 07.06.2021 225-Thông báo thiếu sót đơn | 19.07.2021 4120 OD TL_sua doi bo sung HT | 13.09.2021 4154 NH Biên lai điện tử | 13.09.2021 4120 OD TL_sua doi bo sung HT | 29.09.2021 Thông báo DĐTC HT 225 | 05.07.2023 Biên lai điện tử XLQ | 30.08.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 30.08.2023 4118 Công văn đề nghị ra thông báo nội dung | 29.02.2024 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/05/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger