You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37533
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU M EP
Đang giải quyết
M EP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán mực nước; mua bán mực photocopy; mua bán nước rửa đầu phun; mua bán mực dầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Thị Mỹ Thế : Số 1, đường số 12, cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 1, đường số 12, cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger