You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37564
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU Nature
Đang giải quyết
Nature
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 20 Đồ gỗ nội thất; tượng bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.01.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại quốc tế Youcai : 78/3 khu phố Khánh Thạnh, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 78/3 khu phố Khánh Thạnh, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger