You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37567
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU GIA Ý [jiā yì: gia ý]
Đang giải quyết
GIA Ý [jiā yì: gia ý]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ ăn uống; quán ăn vặt; quán sủi cảo; quán nước uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.01 04.05.02 05.09.06 08.01.16 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thanh Phong : 80/59/60 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 80/59/60 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger