You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37571
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU Thu Phuong BREAD
Đang giải quyết
Thu Phuong BREAD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Bánh mì.
PHÂN LOẠI HÌNH 08.01.01 19.01.12 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất và thương mại NTP Food : 16/6 đường 297, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16/6 đường 297, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger