You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37604
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU MD MINH DUC GAMING
Đang giải quyết
MD MINH DUC GAMING
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ giải trí; khóa đào tạo từ xa; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất podcast.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 25.07.05 26.03.23 26.04.04 26.05.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Minh Đức : Tổ 1, khu phố 2, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 1, khu phố 2, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/05/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger