You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-34047
NGÀY NỘP ĐƠN 19/08/2022
TÊN NHÃN HIỆU ASATINT A PRODUCT OF ASA GROUP
Đang giải quyết
ASATINT A PRODUCT OF ASA GROUP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 02 Sơn; véc ni; chất tạo màu cho sơn; phẩm màu; chất cắn màu.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.09 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần tập đoàn ASA : Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa. huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa. huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 19.08.2022 | Nộp đơn 225-Thông báo thiếu sót đơn | 13.10.2022 4120 OD TL_sua doi bo sung HT | 27.10.2022 4127-BLDT BS XLQ | 27.10.2022 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger