You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37641
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU HL
Đang giải quyết
HL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 13 Ống phóng pháo hoa; bộ điểm hỏa pháo hoa; vật liệu nổ công nghiệp; phụ kiện nổ; pháo hoa; phụ kiện pháo hoa.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 26.01.01 26.01.05 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Hữu Thanh : 44 Nguyễn Phong Sắc, phường An Mỹ, thành phố Tam Kì, tỉnh Quảng Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 44 Nguyễn Phong Sắc, phường An Mỹ, thành phố Tam Kì, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger