You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37656
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU TENAZ
Đang giải quyết
TENAZ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị điều hướng cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; màn hình video; màn hiển thị video có thể đeo; màn hình điện tử hiển thị chữ số.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 24.15.21 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Malen Auto : 23 đường N1, Phú Hồng Thịnh VI, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 23 đường N1, Phú Hồng Thịnh VI, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger