You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37747
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU A A A 3A AN PHÁT TÉP SẤY TINY SHRIMP CRIPS ăn liền TÉP SẤY ăn liền [kampusa linh nhoum phleam: tép sấy ăn liền]
Đang giải quyết
A A A 3A AN PHÁT TÉP SẤY TINY SHRIMP CRIPS ăn liền TÉP SẤY ăn liền [kampusa linh nhoum phleam: tép sấy ăn liền]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Tép sấy ăn liền.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.16 03.09.24 08.07.05 24.03.07 25.01.06 25.05.25 26.01.01 26.15.09 26.15.11 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh cơ sở chế biến thực phẩm Đại Vũ : Số 28C, đường Chợ Chiều, tổ 36, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 28C, đường Chợ Chiều, tổ 36, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty cổ phần FAS INVEST : Số 21 Nguyễn Gia Thiều, phường 06, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger