You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37749
NGÀY NỘP ĐƠN 23/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU MOHALI
Đang giải quyết
MOHALI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Linh : Thôn 12, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 12, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger