You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37760
NGÀY NỘP ĐƠN 24/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU hP
Đang giải quyết
hP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 39 Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành; đặt chỗ cho các chuyến đi.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 04.05.02 04.05.03 18.05.01 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH lữ hành Happy Tour : 20 Thới An 11, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 20 Thới An 11, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger