You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-35470
NGÀY NỘP ĐƠN 29/08/2022
TÊN NHÃN HIỆU EMPRESARIA
Đang giải quyết
EMPRESARIA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải về được); phần mềm ứng dụng liên quan đến quản trị nhân sự và việc làm, có thể tải về được; máy đọc đĩa dvd; đĩa cd; podcast (tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về); các bản ghi âm, ghi hình. Nhóm 16 Ấn phẩm; sách; sách mỏng; tạp chí; sách hướng dẫn sử dụng; ảnh chụp (được in); đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy). Nhóm 41 Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ tổ chức và thực hiện hội thảo; dịch vụ tổ chức và thực hiện hội thảo đào tạo; dịch vụ phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo và tiếp tục phát triển (giáo dục và đào tạo); đào tạo nghề; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ giảng dạy (đào tạo hoặc giáo dục); khóa đào tạo từ xa; tư vấn đào tạo, phát triển và giáo dục; đào tạo lại nghề; tư vấn nghề nghiệp; huấn luyện (đào tạo); dịch vụ giáo dục giảng dạy và đào tạo; tổ chức và thực hiện các sự kiện thể thao và văn hóa; tổ chức và lưu trữ các tục lệ/tập quán cho mục đích văn hóa và giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ xuất bản; cung cấp các ấn phẩm điện tử (không tải xuống được). Nhóm 35 Quản lý/điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn liên quan đến các câu hỏi về quản trị nhân lực, đại lý tuyển dụng và việc làm, tuyển dụng nhân sự, kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự, cho thuê nhân sự và bố trí lao động tạm thời; hoạt động đại lý tuyển dụng và việc làm; sắp xếp các giao dịch kinh doanh và kinh tế bao gồm cả trực tuyến; dịch vụ tuyển chọn người lao động; cho thuê nhân sự; dịch vụ thu mua các giao dịch kinh doanh và tài chính cho người khác; dịch vụ thu mua các giao dịch thương mại cho bên thứ ba; sắp xếp các giao dịch thương mại bao gồm trong khuôn khổ thương mại điện tử; tư vấn thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ sắp xếp và thu mua thuê ngoài cho người khác; dịch vụ cung ứng lao động tạm thời cho người khác; dịch vụ tạo ra các phân tích chi phí-giá cả; cung cấp thông tin liên quan đến các vấn đề kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý công ty; tư vấn điều hành kinh doanh; kế toán; kiểm toán doanh nghiệp hoặc kiểm toán tài chính; chức năng văn phòng tổng hợp; quản trị dữ liệu trên máy tính; biên soạn và duy trì cơ sở dữ liệu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Empresaria Group plc : Old Church House, Sandy Lane, Crawley Down, Crawley, West Sussex, RH10 4HS, UK
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Old Church House, Sandy Lane, Crawley Down, Crawley, West Sussex, RH10 4HS, UK
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 29.08.2022 | Nộp đơn 4190 OD TL Khác | 29.09.2022 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 05.10.2022 4117 Công văn đề nghị ra thông báo hình thức | 25.04.2023 4117 Công văn đề nghị ra thông báo hình thức | 16.06.2023 4117 Công văn đề nghị ra thông báo hình thức | 09.11.2023 4117 Công văn đề nghị ra thông báo hình thức | 28.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger