You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37808
NGÀY NỘP ĐƠN 24/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU DOG ON
Đang giải quyết
DOG ON
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 31 Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật. Nhóm 35 Mua bán: thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thức ăn cho động vật.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.09.11 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Petko : Tầng 19 tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 19 tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger