You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37829
NGÀY NỘP ĐƠN 24/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU KIM LY
Đang giải quyết
KIM LY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán vàng, bạc, đá quý, mỹ nghệ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng và cầm đồ Kim Ly : Số 456 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 456 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger