You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37856
NGÀY NỘP ĐƠN 24/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU N G DR. NGUYÊN GIÁP Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm Mỹ
Đang giải quyết
N G DR. NGUYÊN GIÁP Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm Mỹ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 44 Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.19 05.05.20 05.05.21 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Nguyên Giáp : 12 Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 12 Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger