You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37876
NGÀY NỘP ĐƠN 24/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU HO CHI MINH CITY KENDO PEDERATION GIẢI VÔ ĐỊCH KIẾM ĐẠO TOÀN VIỆT NAM ALL VIETNAM KENDO CHAMPIONSHIPS
Đang giải quyết
HO CHI MINH CITY KENDO PEDERATION GIẢI VÔ ĐỊCH KIẾM ĐẠO TOÀN VIỆT NAM ALL VIETNAM KENDO CHAMPIONSHIPS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Trường đào tạo (giáo dục), học viện (giáo dục); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 05.05.20 05.05.21 05.07.03 05.13.04 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Liên đoàn kiếm đạo thành phố Hồ Chí Minh : 725/14 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 725/14 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger