You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37922
NGÀY NỘP ĐƠN 24/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU THUỐC TRỪ BỆNH GAP3 THỨ GÌ CHỊU NỔI FOB 500SC 425SC
Đang giải quyết
THUỐC TRỪ BỆNH GAP3 THỨ GÌ CHỊU NỔI FOB 500SC 425SC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.03 05.07.03 18.05.01 19.07.01 24.15.01 25.05.25 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại bảo vệ thực vật G.A.P : A79 khu dân cư Ứng Thành, đường Ba Tơ, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN A79 khu dân cư Ứng Thành, đường Ba Tơ, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger