You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-37925
NGÀY NỘP ĐƠN 24/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU CƠM QUÊ MÁ HAI VỀ NHÀ ĂN CƠM
Đang giải quyết
CƠM QUÊ MÁ HAI VỀ NHÀ ĂN CƠM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 09.07.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trịnh Thị Bích Thảo : Tổ 20, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 20, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger