You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-38051
NGÀY NỘP ĐƠN 25/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU NET MARKS
Đang giải quyết
NET MARKS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Quảng cáo; marketing; giới thiệu công ty và các sản phẩm và dịch vụ của công ty trên internet; giới thiệu công ty trên internet và các phương tiện khác; cho thuê không gian quảng cáo; cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo, marketing và đẩy mạnh bán hàng cho người khác; hỗ trợ marketing; cổ vấn kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh liên quan đến triển khai dự án công nghệ thông tin và cấu trúc hệ thống liên quan đến công nghệ thông tin; tư vấn hoặc cố vấn việc bán máy và thiết bị liên quan đến triển khai dự án công nghệ thông tin; tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến sự vận hành của hệ thống mạng lưới viễn thông và hệ thống mạng lưới máy tính; dịch vụ xúc tiến và đẩy mạnh bán hàng; phân tích chẩn đoán và tư vấn cho doanh nghiệp (về kinh doanh); quản lý kinh doanh; nghiên cứu marketing hoặc phân tích marketing; cung cấp thông tin về việc bán hàng hóa; dịch vụ thuê ngoài có bản chất là sắp xếp việc mua sám cho người khác; lưu trữ tài liệu hoặc sao lưu vào băng từ; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu (chức năng văn phòng); cập nhật và duy trì dữ liệu trên cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập thông tin và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; vận hành hệ thống máy vi tính có bản chất là hỗ trợ quản lý kinh doanh trong việc vận hành hệ thống máy vi tính cho người khác; vận hành máy vi tính, máy đánh chữ, máy telex hoặc máy khác dùng cho văn phòng có bản chất là hỗ trợ quản lý kinh doanh trong việc vận hành máy vi tính, máy đánh chữ, máy telex hoặc máy khác dùng cho văn phòng; quản lý vận hành (dịch vụ hỗ trợ kinh doanh) liên quan đến vận hành máy vi tính và hệ thống máy vi tính, hoặc cung cấp thông tin liên quan đến chúng; tư vấn và cố vấn trong việc vận hành máy vi tính và cung cấp thông tin liên quan đến chúng có bản chất là việc tư vấn và cố vấn liên quan đến hỗ trợ quản lý kinh doanh trong việc vận hành máy vi tính cho người khác, và cung cấp thông tin liên quan đến chúng.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.05 26.03.03 26.03.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) UNIADEX, Ltd. : 1-1-1 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8560, Japan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1-1-1 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8560, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.08.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 20.09.2023 4159 Bổ sung tài liệu ưu tiên | 20.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger