You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-42194
NGÀY NỘP ĐƠN 07/10/2022
TÊN NHÃN HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN DOT
Đang giải quyết
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN DOT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Môi giới bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 24.05.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản DOT : Số 77/24, đường Bình Chuẩn 34, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 77/24, đường Bình Chuẩn 34, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 07.10.2022 | Nộp đơn 4100 SĐ4 Yêu cầu đổi đơn ( tên và địa chỉ chủ đơn, sửa khác) | 30.11.2022 997 Biên lai điện tử PS | 30.11.2022 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger