You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-38116
NGÀY NỘP ĐƠN 25/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU HTX SX RAU, CỦ, QUẢ AN TOÀN VG COOPERATIVE FOR SAFE PRODUCTION OF VEGETABLES, TUBERS, AND FRUITS VG
Đang giải quyết
HTX SX RAU, CỦ, QUẢ AN TOÀN VG COOPERATIVE FOR SAFE PRODUCTION OF VEGETABLES, TUBERS, AND FRUITS VG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 31 Trái cây tươi: quả cam.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hợp tác xã sản xuất rau, củ, quả An Toàn Văn Giang : Thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger