You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-38117
NGÀY NỘP ĐƠN 25/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU HTX MINH PHÁT
Đang giải quyết
HTX MINH PHÁT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Cá khô, tôm khô, mực khô và mắm các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.01 03.09.16 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp - thủy sản Minh Phát : Ấp 6, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Ấp 6, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger