You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-38133
NGÀY NỘP ĐƠN 25/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU VENUS
Đang giải quyết
VENUS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 21 Bông tắm.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.05 01.15.11 03.07.17 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH MTV Viễn Đông Sài Gòn : 174/1A An Phú Đông 10, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 174/1A An Phú Đông 10, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger