You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-38135
NGÀY NỘP ĐƠN 25/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU Prostation
Đang giải quyết
Prostation
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ phát hành phim. Nhóm 35 Quảng cáo; thăm dò dư luận; sản xuất phim quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.21 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần truyền thông Ống Ngắm : 12D Nguyễn Thức Đường, khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 12D Nguyễn Thức Đường, khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger