You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-38161
NGÀY NỘP ĐƠN 25/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU
Đang giải quyết

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Băng y tế; gạc y tế; bông dùng cho mục đích y tế; tăm bông dùng cho mục đích y tế.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.03 03.07.24 08.07.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Alex : 257 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 257 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương : 60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger