You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-43798
NGÀY NỘP ĐƠN 19/10/2022
TÊN NHÃN HIỆU STP MINH QUANG
Đang giải quyết
STP MINH QUANG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 12 Tầu cá; phương tiện giao thông đường thuỷ. Nhóm 17 Phụ kiện ống nhựa: tê, cút, đầu nối, chếch hàn; phụ kiện ống nhựa cứng: măng xông, đầu bít, đai khởi thủy, nút bịt ren. Nhóm 19 ống nhựa cứng HDPE. Nhóm 22 Lồng nuôi tôm; lồng nuôi thủy sản; phao nổi, không bằng kim loại dùng cho lồng nuôi thủy sản; thiết bị liên kết/ kết nối cho lồng nuôi thủy sản, không bằng kim loại; phụ kiện cho lồng nuôi thủy hải sản, không bằng kim loại. Nhóm 27 Tấm phủ sàn. Nhóm 29 Thủy hải sản đã bảo quản; cá [không còn sống]; thực phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm trên cơ sở thủy hải sản. Nhóm 35 Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm: tầu cá, phương tiện giao thông đường thuỷ, phụ kiện ống nhựa (tê, cút, đầu nối, chếch hàn), ống nhựa cứng HDPE, phụ kiện ống nhựa cứng (măng xông, đầu bít, đai khởi thủy, nút bịt ren), lồng nuôi tôm, lồng nuôi thủy sản, phao nổi [không bằng kim loại dùng cho lồng nuôi thủy sản], thiết bị liên kết/ kết nối cho lồng nuôi thủy sản [không bằng kim loại], phụ kiện cho lồng nuôi thủy hải sản [không bằng kim loại], tấm phủ sàn, thủy hải sản đã bảo quản, cá [không còn sống], thực phẩm trên cơ sở cá, thực phẩm trên cơ sở thủy hải sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 01.03.17 18.03.02 18.03.21 18.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Tập đoàn nhựa Super Trường Phát : Số T151, lô đất H4, khu đấu giá 31 ha, thị Trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số T151, lô đất H4, khu đấu giá 31 ha, thị Trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 19.10.2022 | Nộp đơn Thông báo DĐTC HT 225 | 21.09.2023 Biên lai điện tử XLQ | 12.10.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 12.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 01.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger