You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-38168
NGÀY NỘP ĐƠN 25/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU CAY WA Nutritious Vietnamese SPICES
Đang giải quyết
CAY WA Nutritious Vietnamese SPICES
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán, xuất nhập khẩu: gia vị, đồ gia vị, gia vị thập cẩm, nước xốt (gia vị). Nhóm 30 Gia vị; đồ gia vị; gia vị thập cẩm; nước xốt (gia vị).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.05 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Võ Huân : 9/11 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 9/11 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ : Số 1 Phan Văn Trường, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger