You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-38327
NGÀY NỘP ĐƠN 28/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU NHANG TRẦM SẠCH THÀNH CÔNG
Đang giải quyết
NHANG TRẦM SẠCH THÀNH CÔNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.05 01.15.11 02.01.08 02.03.08 04.05.02 04.05.03 05.03.13 05.05.20 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Trần Thị Kim Phượng : Thôn Tam Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Tam Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger