You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-38571
NGÀY NỘP ĐƠN 29/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU P PHONG HOME
Đang giải quyết
P PHONG HOME
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 37 Xây dựng. Nhóm 36 Môi giới bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.21 26.03.23 26.04.09 26.05.01 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH MTV Phong Home : 26 Nguyễn Đình Tựu, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 26 Nguyễn Đình Tựu, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 29.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 29.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger