You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-39676
NGÀY NỘP ĐƠN 06/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU TRÚC VY Không hóa chất luôn là tốt nhất
Đang giải quyết
TRÚC VY Không hóa chất luôn là tốt nhất
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cơm cháy.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 05.07.03 26.01.02 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Trúc Vy : Số 128/6 ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 128/6 ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.09.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 17.01.2024 Biên lai điện tử XLQ | 05.02.2024 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 05.02.2024 4190 OD TL Khác | 05.02.2024 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger