You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-39782
NGÀY NỘP ĐƠN 06/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU OKENLLA COSMETIC
Đang giải quyết
OKENLLA COSMETIC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.16 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Mỹ phẩm 9396 : Khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 01.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger