You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-39788
NGÀY NỘP ĐƠN 06/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU ChatWiz
Đang giải quyết
ChatWiz
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ giáo dục có các chương trình giáo dục tương tác trí tuệ nhân tạo (AI); dịch vụ đào tạo; trường đào tạo [giáo dục]; giảng dạy; gia sư; khoá đào tạo từ xa; cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến; tổ chức các cuộc thi [giáo dục]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ thư viện đa phương tiện; dịch vụ chứng nhận giáo dục, cụ thể là cung cấp đào tạo và khảo thí giáo dục. Nhóm 09 Phần mềm ứng dụng có thể tải xuống và ghi sẵn để mô phỏng các tình huống giao tiếp thực tế thông qua việc xây dựng các cuộc hội thoại nhập vai giữa người dùng và trí tuệ nhân tạo (AI); phần mềm mô phỏng có thể tải xuống và ghi sẵn; phần mềm mô phỏng đào tạo thực tế ảo trong lĩnh vực giáo dục; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống và ghi sẵn cho môi trường ảo; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống và ghi sẵn cho mục đích giáo dục/đào tạo; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống và ghi sẵn để sử dụng với trí tuệ nhân tạo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lemon Inc. : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh : Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 01.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger