You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-40176
NGÀY NỘP ĐƠN 08/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU ITAMOSS
Đang giải quyết
ITAMOSS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Nước giặt; nước xả; nước rửa chén; tẩy bồn cầu; nước lau sàn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Nguyễn Hoài Thu : Số 26/176 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 26/176 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 08.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 08.09.2023 Biên lai điện tử XLQ | 05.12.2023 4101 NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn | 05.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger