You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-41028
NGÀY NỘP ĐƠN 14/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU DẦU DỪA LÔ HỘI CocoAloe
Đang giải quyết
DẦU DỪA LÔ HỘI CocoAloe
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Mỹ phẩm. Nhóm 05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần thương mại INADO : 73/4 Bùi Công Trừng, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 73/4 Bùi Công Trừng, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 14.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 14.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger