You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-41032
NGÀY NỘP ĐƠN 14/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU TGH Motorbike Accessories Hight Quality
Đang giải quyết
TGH Motorbike Accessories Hight Quality
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán phụ tùng xe gắn máy.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.23 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Văn Hậu : 61 Tân Thành, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 61 Tân Thành, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 14.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 14.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger