You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-41037
NGÀY NỘP ĐƠN 14/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU A A ASAP
Đang giải quyết
A A ASAP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ viết kịch bản cho mục đích quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo. Nhóm 41 Tổ chức các cuộc thi; dàn dựng chương trình biểu diễn; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 26.01.01 26.01.10 26.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH truyền thông - quảng cáo ASAP : 214/80 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 214/80 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 14.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 14.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger