You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-41119
NGÀY NỘP ĐƠN 14/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU CÉLE
Đang giải quyết
CÉLE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Giày cao cổ; giày ống; giày ống ngắn; ủng lửng; giày; giày cổ thấp.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Mỹ Trang : Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 14.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 14.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger