You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44586
NGÀY NỘP ĐƠN 12/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU Mr McKenic, hình MR MCKENIC KENIC
Cấp bằng
Mr McKenic, hình  MR MCKENIC KENIC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 04 Dầu nhờn.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) ISOCHEM INTERNATIONAL PTE. LTD.(SG)20 Tech Park Crescent, Singapore 638112 : 13/05/2011 : - (VI) VANCE CHEMICALS PTE. LTD : 24 Gul Lane, Singapore 629418
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 20 Tech Park Crescent, Singapore 638112
SỐ VĂN BẰNG 4-0038490-000
NGÀY CẤP BẰNG 05/10/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 26/11/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100025
NGÀY HẾT HẠN 12/01/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.12 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.10.05 Công bố B | 2001.11.26 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.01.08 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2011.03.09 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.10.22 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2019.10.22
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger