You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44836
NGÀY NỘP ĐƠN 31/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU HISAMITSU HISAMITSU
Cấp bằng
HISAMITSU  HISAMITSU
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ lên kế hoạch, điều hành và chơi bóng chuyền; dịch vụ lập kế hoạch, điều hành và chơi gôn; dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cung cấp các thiết bị dùng cho thể thao; dịch vụ thành lập câu lạc bộ chơi bóng chuyền.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. : 408 Tashiro Daikancho, Tosu, Saga, Japan : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 408 TASHIRO DAIKANCHO, TOSU, SAGA, JAPAN
SỐ VĂN BẰNG 4-0037318-000
NGÀY CẤP BẰNG 23/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091308
NGÀY HẾT HẠN 31/01/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự : Tầng 2, số 7, phố Đỗ Hạnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. INVESTPRO & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.31 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.23 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.11.27 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.11.26
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger